4.G a GMU

Začátek školního roku zahájila třída 4.G návštěvou v Galerii moderního umění v Hradci Králové. V rámci připraveného programu se seznámili s historií budovy, náplní práce v galerii, s jejím posláním a významem pro společnost, prohlédli si výtvarná díla stálé výstavy, pracovali s myšlenkovou mapou. Velmi příjemným zakončením programu byla vyhlídka z terasy nově zrekonstruované budovy.