1. A a 1. G v Jánských Lázních

V rámci adaptace na novou školu se  třídy  1. A a 1. G dne 3. 9. 2020 zúčastnily exkurze do Janských Lázní. Žáky nadchla Stezka v korunách stromů, vyjížďka na Černou horu i procházka na rašeliniště. Doprovázeli nás průvodci KRNAPu se zajímavými informacemi a ochotně zodpovídali všechny naše dotazy. Exkurze byla zaměřena na podporu bádání a aktivizaci žáků prvních ročníků. Během ní vyplňovali žáci předem připravené pracovní listy. Celá akce se velmi vydařila díky dobré přípravě, skvělým průvodcům a  krásnému počasí.