Záchranná stanice pro handicapovaná zvířata

V úterý 18. ledna se nám podařilo zorganizovat projektový den mimo DM z tzv. Šablon. Vyrazili jsme do záchranné stanice pro handicapovaná zvířata v Jaroměři. Počasí nám přálo. Pravdou je, že i když se na nás usmívalo sluníčko, dost jsme promrzli. Ale stálo to za to. Pan Kamil Hromádka nás provedl po stanici, seznámil nás s aktuálně „ubytovanými zvířaty“ a jejich příběhy, vlivem člověka na jejich zranění, možnostmi, jak těmto zraněním předcházet. Získali jsme informace o nepůvodních druzích živočichů a rostlin v ČR a problémech jejich soužití s naší faunou a flórou. Propojili jsme souvislosti s historickým ovlivňováním vodních toků a zemědělskou činností se současnou problematikou sucha, snižováním biodiverzity a dalším ovlivňováním krajiny. Získali jsme mnoho podnětů z dalšímu přemýšlení.