Z ČR do Afriky

Na domově mládeže zdravotnické školy v Hradci Králové se uskutečnila jedinečná a zajímavá beseda. Pan Marks, otec naší spolužačky, ale hlavně profesionální lovec, cestovatel a spisovatel, s žáky sdílel své dlouholeté zkušenosti a zážitky z Afriky. Vyvrátil předsudky o svém povolání, dokázal jeho důležitost a opravil omyly mnohých z nás v náhledu na tamější život zvířat i domorodců. Tuto jedinečnou příležitost nešlo promarnit, takže celá učebna byla zaplněná dychtivými posluchači, kteří v závěrečné diskusi přetáhli i vymezený čas.  Moc děkujeme.

Jan Havelka – žák 4. ročníku

Článek vyšel i v Hradeckém deníku:

https://hradecky.denik.cz/ctenar-reporter/zdravotnicka-skolahk-domov-mladeze-beseda-marks-afrika-dzungle-lovec-und310320hk.html