Výtvarný kroužek zahájil svou činnost

Hned od začátku roku jsme se na DM  vrhli po hlavě do tvoření. Protože rukodělné a kreativní činnosti jsou úžasnou formou relaxace, zájem byl veliký. Jedná se o přípravu tašek pro dlouhodobě nemocné děti hospitalizované ve FN, které jim budou předány na Mikulášské besídce.

Projekt je realizován z MUP KHK.