Stolní tenis proti Hradební

Od října 2019 jsme v rámci šablon začali s nácvikem technik a zdokonalováním se hře ve stolní tenis. To vše vyvrcholilo turnajem na DM Hradební 12. 2. 2020. Ale co vše tomu předcházelo???

Především pravidelnost, trpělivost a ochota učit se novým věcem. A to v dobré partě mladých lidí, kteří mají sport pod kůží a nehodlají trávit volný čas jen u počítače. V rámci šablon jsme nakoupili nový stůl a vše mohlo začít. Bylo přínosem, že se kroužku zúčastnili žáci 1. ročníků, ale i „mazáci“ z 3. a 4. ročníku. Chlapců máme na domově málo, ale i to málo, se ve velké části zapojilo. A to i velmi zdárně, neboť na závěrečném turnaji na DM Hradební získali první místo. Ani dívky se nenechaly zahanbit a obsadily přední pozice. A ceny pro vítěze? Byly super a navíc Fair trade. Poděkování patří všem zúčastněným, kteří mají sport rádi a stolní tenis obzvlášť.