Spolupráce s Domovem důchodců u Biřičky

V letošním roce jsme navázali nový kontakt s Domovem důchodců U Biřičky. Vyslyšeli jsme prosbu o spolupráci při přípravě drobných vánočních dárků. Paní vychovatelka Štanderová se svým týmem vyrobila z keramiky rybky, zvonky a komety, které si budou v domově důchodců dále upravovat a zdobit. Protože kvůli covidu nemůžeme domov navštívit, dárky byly předány pracovnici domova důchodců, která s nimi bude dále pracovat. Určitě se těšte na další fotky.