Soutěžní odpoledne plné her

Dne 8. 6. 2021 jsme na DM Hradecká připravili Odpoledne plné her pod názvem „Najdi poklad piráta Silvera“ pro děti navštěvující školní družinu Speciální základní školy a Praktické školy Hradec Králové. Děti se s plným nadšením a nasazením pustily do zdolávání jednotlivých úkolů, které byly zaměřené nejen na ekologii (poznávání ptáků, psů, jak správně třídit odpad), ale i na zručnost a pohotovost. Na konci se žáci vydali hledat truhlu s pokladem. Cestu k němu jim ukazovaly šipky. Všichni soutěžící měli opravdovou radost a každý si odnesl kousek sladkého pokladu, kde nesměly chybět fairtradové dobroty, domů. Moc jsme si to užili.