Rozjela se příprava kamínkové akce

Domov mládeže v Komenského ulici již rozjel malování kamínků na charitativní akci. Již několik let pomáháme oblastní charitě  se získáváním finančních prostředků. Letošní výtěžek z benefiční akce bude určený pro Středisko rané péče Sluníčko.

Více info se dozvíte zde:

https://www.charitahk.cz/typy-stranek/akce/namalujte-kaminek-kaminek-detem/

UKAŽTE, CO VE VÁS JE! Přidejte se k nám, ať již finančně nebo výrobou vlastního kamínku.