První pomoc pro sousední DM Hradecká

Ve středu 29. 9. připravili naši žáci tři stanoviště první pomoci pro žáky spřáteleného sousedního DM v Hradecké ulici. Natálka učila přítomné zacházet s mobilními aplikacemi vztahujícími se k první pomoci a covidu. Jirka vysvětloval, jak pomoci při úrazu a jak správně použít stabilizovanou polohu. David pomocí figuríny nacvičoval s žáky masáž srdce a umělé dýchání. Moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy i našeho DM.