Odpoledne se seniory

Dne 25. 4. 2024 se konal dobrovolnický den v SeneCura senior Centru V Hradci Králové. Cílem akce Čarodějnický slet s opékáním buřtů bylo seznámit a navázat přátelství s klienty tohoto zařízení. V tomto zařízení pobývají senioři se sníženou soběstačností nebo demencí.

Se skupinkou dívek z 2 H a 3 A jsme vyrazily probádat možnosti dobrovolnické práce a potřeb klientů. Dívky měly možnost si se seniory popovídat, předat jim dárky. Děvčata z 3 A navštívily i klienty na pokojích. Byla to pro ně velká zkušenost, navíc, mohly srovnávat poznatky i z jiných zařízení, které již měly možnost navštívit.

Doufám, že se SeneCurou navážeme dlouhodobou spolupráci, neboť dobrovolníků s kladným vztahem k seniorům je nedostatek. A přitom přijít si popovídat, zahrát si deskové hry nebo vzít klienty ven, nestojí mnoho úsilí, seniorům to přinese radostné okamžiky a novou chuť do života. Tak věřím, že brzy na viděnou.

Petra Hovorková – vychovatelka DMH

A moc pěkně o nás píší? https://hradeckralove.senecura.cz/2024/04/30/seniorcentrum-hradec-kralove-slet-carodejnic-v-ramci-dnu-dobrovolnictvi/