Mikulášské besídky DMK

DM Komenského odstartoval letošní maraton Mikulášských besídek. Již v pátek 2.12. zavítala Mikulášská družina a početné herecké obsazení pohádky Čtyři roční období do MŠ Lentilka. Děti byly úžasné a až na vzácné výjimky velmi hodné, takže se čerti vraceli do pekla úplně sami a Mikuláš s andělem s prázdnýma rukama. Rozdali všechny dárečky, které žáci DM vytvořili.

Pohádku si žáci zahráli ještě jednou na besídce pro děti zaměstnanců školy. A ani tady se nepodařilo ulovit žádného zlobivce, který by pomáhal s přikládáním pod kotel. Tak možná za rok. Budeme dávat velký pozor…