Mikuláš pro MŠ Lentilka

Již tradičně se první ročníky DMK podílely na vánočních besídkách. Společně jsme vybrali pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou jsme nazkoušeli, k tomu přidali pár koled, hudební doprovod a vyrobili kostýmy. Dne 5. prosince jsme dopoledne hráli pohádku pro MŠ Lentilka, kde jsou děti se zrakovým postižením. Pohádka se velmi líbila, děti nadšeně tleskaly a opatrně sledovaly příchod Mikuláše, anděla a čerta. A protože byly všechny děti hodné, dostaly dárky, které vyráběli naši žáci (obličejové karnevalové masky).

Odpoledne jsme hráli pohádku ještě jednou pro děti zaměstnanců naší školy. Se svoji krásnou pohádkou nás přišla podpořit i skupina z domova mládeže Hradecká.  Po pohádce přišel také Mikuláš se svojí družinou, aby obdaroval děti  za písničku, básničku, nebo jejich snahu zahrát  na hudební nástroj. Besídka měla obrovský úspěch. A my se těšíme zase za rok.