Hrad Kost – historická exkurze

Lepší začátek školního roku jsme si snad ani nemohli přát. Úterý 5. 9. 2023 se opravdu vydařilo. Cesta školním busem, který byl plný děvčat z DM Hradecká, utekla docela rychle. Gotický hrad Kost, ukrytý v malebném údolí Českého ráje nás opravdu překvapil. Poté, co jsme si prohlédly a nakoupily upomínkové předměty, zahájily jsme vlastní prohlídku. Mladý průvodce ji začal na hradním nádvoří, pak jsme pokračovali do kaple a černé kuchyně. Vyprávěl nám tak poutavě, že jsme na něm pohledy doslova visely. Zvláště při jeho líčení ve středověké mučírně nás mrazilo, soudnictví a české hrdelní právo bylo opravdu kruté. Vysvětlil nám, jak to probíhalo na pranýři, 5 stupňů práva útrpného a dále používání středověkých mučicích nástrojů: palečnice, holenice, oslí železná maska, stojan neboli skřipec, kleště na vyříznutí jazyka atd. A to by už stačilo! Jen pro zajímavost, první zmínka o hradu je z roku 1349, zakladatel Beneš z Kosti, významná osobnost Petr z Vartenberka, pražský purkrabí, rádce Karla IV., tehdy proběhly nejrozsáhlejší přestavby hradu, proč je hrad „odírkovaný“, a že první komentovaná prohlídka hradu proběhla 1. 5. 1950.  

Po vydatném obědě následovala procházka romantickým údolím Plakánek, viděly jsme, jak se bydlelo v Drábských světničkách ještě kolem roku 1960, a pokochaly se pohledem na Buskovský mlýn s roubenkou, kde se natáčela pohádka „S čerty nejsou žerty“ neboli „Máchalův mlýn“ a na nezapomenutelnou Dorotu Máchalovou si vzpomněly úplně všechny dívky.  

A závěrem: takových dnů by mělo být určitě více! 

Tato akce byla částečně financována MUP KHK.

Mgr. Monika Foralová a Mgr. Pavlína Bohdanecká