Dogdancing

Velmi akční týden jsme zakončili třetím komunitním setkání z tzv. Šablon. Ukázky dog dancingu a treibballu nám předvedla paní vychovatelka Foralová s fenkou Arnikou a Bc. Martina Komínová s pejskem Bastym, který je šampionem ČR. Praktické ukázky byly doplněné informacemi o psích plemenech, tréninkových metodách, zkušenostech se závoděním atd.  Jsme moc rádi, že mezi nás zavítali i žáci z okolních DM a jejich paní vychovatelky. Akce byla super, zahrada krásná, počasí úžasné, ochutnávka fair trade čokolády sladká a atmosféra báječná.