Beseda o rakovině prsa

Dne 21. 10. 2019 se  žáci 1. ročníku DMK zúčastnili besedy s klientkami Mamma Help. Poutavá přednáška o tom, jak si správně samovolně a pravidelně vyšetřovat prs a okolí, kde hledat pomoc, jaká je statistika nemoci, prevence atd., byla doplněna praktickou ukázkou. Žáci si na modelu prsou mohli vyzkoušet, jak takový nádor nahmatat. Děvčata získala i informace o zapojení do Květinového dne a Pochodu za zdravá prsa.

Děkujeme.