Jarní besídka ve FN

Ve středu 10. 4. 2024 od 13 hod. proběhla jarní besídka ve FN na dětském oddělení ve 2. patře. Děvčata z 1.L si připravila pro hospitalizované děti krátké pásmo hádanek, recitace a hry na flétnu a kytaru.

Na závěr děvčata předala všem dětem drobné dárečky zhotovené ve volném čase na domově mládeže žáky a zaměstnanci. Všem se dárečky moc líbily. I děvčata odcházela plná dojmů a nových zkušeností. A co více si přát…