Domov mládeže

 
26. 8. 2019
 
Domov mládeže Hradecká 868 nabízí dvě volná místa a domov mládeže Komenského 268
 
jedno volné místo pro studenty SŠ nebo VOŠ.
 
Informace Mgr. Kujalové na tel. č. 601 563 226.
_________________________________________________________________________________________
 
 
Oznámení o přijímání přihlášek k ubytování ve školním roce 2019/20
 

Konečný termín pro příjem přihlášek je pátek 31. května 2019. V současnosti ubytování žáci obdrží přihlášky přímo v domově mládeže.

Ostatní zájemci o ubytování si mohou přihlášky vyzvednout na sekretariátu školy, u vedoucí vychovatelky na DM Hradecká 868 nebo stáhnout z našich stránek (viz příloha níže).

Všem zájemcům o ubytování, kteří podali přihlášky k 13. 6. 2019, bylo vyhověno.

____________________________________________________________________________________________

Fotografie z akcí domova mládeže: http://galerie.zshk.cz/dm

Články z akcí domova mládeže: http://www.zshk.cz/kronika

__________________________________________________________________________

Domov mládeže VOŠZ a SZŠ má kapacitu 190 lůžek a je provozován ve dvou budovách.

Komenského 268 65 lůžek poplatek 900 – 1100 Kč měsíčně (podle počtu lůžek na pokojích) č.tel. 495513605

Hradecká 868 125 lůžek poplatek 1300 Kč měsíčně č.tel. 495512003

Číslo účtu 27-317410227/0100 (účet je společný pro platbu ubytování i stravování).

Při umísťování preferujeme společné ubytování žáků jedné třídy. V poplatku je zahrnuto využití internetu a revize elektrospotřebičů ve vlastnictví žáků včetně spotřeby energií.

Postup při přijímání.

Přihlášku (tiskopis je k dispozici ke stáhnutí) je třeba podat nejpozději do 31. května. Vyrozumění o přijetí obdržíte do 22. června, spolu s dalšími informacemi k nástupu a umístěním na budovu.

Přijímání mimo tento termín (v případě volné kapacity) se řeší individuálně přes vedoucí vychovatelku: Mgr. Hana Kujalová <hana.kujalova@zshk.cz> č. telefonu 495512003. Více ve Vnitřním řádu domova mládeže (VŘDM).

Ukončení ubytování v průběhu šk. roku je možné, pokud o to požádá zákonný zástupce žáka, zletilý žák či student do 15. dne předchozího měsíce.

Provoz domova mládeže je zahájen vždy den před zahájením vyučování (většinou neděle) od 17 hodin a ukončen poslední den vyučování (většinou v pátek) v 16 hodin.

Každý žák (student) obdrží průkaz ubytovaného. U nezletilých žáků žádáme rodiče o pravidelnou kontrolu.

Vždy v den schůzek rodičů v prostorách školy je rodičům otevřen i domov mládeže, vychovatelky podávají informace o chování žáků.

Navštívit domov mládeže však můžete kdykoliv, jste vítáni.
Podrobnější informace včetně stravování, způsobu platby a virtuální prohlídky najdete na stránkách školy – DOMOV MLÁDEŽE – UBYTOVÁNÍ nebo STRAVOVÁNÍ. Ve fotogalerii (ŠKOLA – FOTOGALERIE – DOMOV MLÁDEŽE) jsou ukázky tvorby ubytovaných žáků a jejich dalších činností ve volném čase. V kronice školy (ŠKOLA - KRONIKA) nalezne články z aktivit realizovaných v DM.

Psát nám můžete na e-mailovou adresu: domov@zshk.cz

Nike Zoom Flight Bonafide