Požadavky k přijímacímu řízení na SŠ

Přijímačky konané v roce 2017

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu z českého jazyka a literatury a písemného testu z matematiky a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

 • 1. termín: 12. dubna 2017
 • 2. termín: 19. dubna 2017
 • náhradní termíny: 11. a 12. května 2017

Laboratorní asistent

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu
 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  v daném školním roce    na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

Zdravotnické lyceum

 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  v daném školním roce na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

Zdravotnický asistent

 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu
 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  v daném školním roce  na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)

Asistent zubního technika (ve školním roce 2015/2016 nebude obor otvírán)

 • písemný test z českého jazyka a matematiky
 • bonifikace   za  členství   v kroužcích   první  pomoci  a  jiné projevy   zájmu    o   obor    (podrobně   v   kritériích,   která zveřejníme      do   31.  1.  v daném školním roce na   webu   školy http://www.zshk.cz/node/851)
 • zkouška z kreslení a modelování
 • průměrný prospěch ze ZŠ (výroční vysvědčení z 8. ročníku a pololetní z 9. ročníku)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti ke studiu