Zubní technici ve Finsku

Ve dnech 23.09. – 30.09. 2023 se vyučující zubních techniků Bc. Lenka Čechová a Bc. Gisela Klimešová zúčastnily odborné mobility pracovníků v rámci programu Erasmus+ ve finském městě Mikkeli. Cílem byl profesní i osobní rozvoj a zlepšení jazykových kompetencí běžné i odborné angličtiny.  

První den nás hlavní koordinátorka Jenni Kolmmisoppi provedla celým kampusem školy Esedu, byly jsme seznámené s částí pedagogického sboru a s kolegy z Německa. Obeznámily jsme se se vzdělávacími programy ve škole a měly jsme možnost porovnávat způsob výuky i vybavení učeben. Následovalo setkání s manažerkou pro vzdělávání, která nám vysvětlila principy finského vzdělávacího systému, který klade veliký důraz na individuální učení a také multikulturní specifika vzdělávání. 

 Druhý den jsme celý strávily ve výuce dentálních asistentů (zubních instrumentářek). Po teoretické průpravě následovala příprava a sterilizace instrumentária, následně si vzájemně prováděly preventivní prohlídky a základní nácvik dentální hygieny.  

V průběhu třetího dne jsme navštívily zubní laboratoře v Mikkeli. V obou laboratořích jsme sledovaly ukázky moderních technologií, konzultovaly jsme způsoby výroby zubních náhrad, systém vzdělávání zubních techniků a hlavně jejich kompetence ve vztahu k pacientům. Odpoledne jsme si prohlédly město a kostel, kterým nás provedl místní farář. 

Čtvrtý den i pátý den jsme byly přítomny ve výuce mezinárodní skupiny zdravotních sester v předmětech Odborné zdravotnické terminologie a Anatomie a fyziologie, aktuálně se zaměřením na ústní dutinu. Ve výuce byla zařazena jak práce ve dvojicích, tak skupinová práce. Výuka probíhala i s využitím MS Teams. 

Jobshadowing je výborný způsob, jak získat hlubší vhled do vzdělávacího systému a pracovní kultury dané země. Týden strávený na finské škole v rámci projektu Erasmus byl pro nás obohacující zkušeností, která nám poskytla mnoho cenných poznatků a inspirace. Během týdne jsme měly příležitost diskutovat s finskými pedagogy a získat jejich pohledy na vzdělávání. Byly jsme mile překvapeny jejich otevřeností a ochotou sdílet své zkušenosti a nápady. 

Finský vzdělávací systém je známý pro svou kvalitu a inovativní přístup k výuce. Během našeho pobytu jsme měly možnost pozorovat, jak finské školy integrují moderní technologie do výuky a jakým způsobem podporují aktivní zapojení studentů do učebního procesu. Nádherná finská příroda a malebné scenérie města Mikkeli celkový dojem ještě umocnily.