Přírodní reaktor OKLO

Jaký je rozdíl mezi objevem a vynálezem? Objevili jsme jaderné reaktory a štěpné reakce, nebo jsme je vynalezli? Tématem přednášky pro žáky i učitele je existence přírodního jaderného reaktoru OKLO, který byl v činnosti v dávné minulosti a představuje tak důkaz o jaderných přeměnách v přírodním prostředí. Lokalita se nachází v Gabonu v Africe. Jak takový reaktor mohl vzniknout? I o tom jsme dozvěděli.