Odborná praxe v Norsku

Na začátku dubna, 8. – 19. 4. 2024, bylo šesti studentkám z VOŠZ a SZŠ Hradce Králové umožněno díky  projektu Erasmus + vycestovat na odbornou praxi do Norska, kde následně získávaly nové zkušenosti na přidělených odborných pracovištích. Naše škola spolupracuje se školou Glemmen videregående skole v norském městě Fredrikstad.  

Za školu jsme byly vybrány – dvě studentky třetího ročníku oboru praktická sestra a z oboru zdravotnického lycea a dvě studentky z oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Měly jsme možnost získat spoustu nových zkušeností, sžít se s místním prostředím a stylem práce v jiné zemi. Studentky zdravotnického lycea v tomto období pracovaly ve školce Læringsverkstedet Doremi Trosvik a studentky oboru praktická sestra a diplomovaná všeobecná sestra v domově pro klienty s demencí Østsiden sykehjem.  

V domově pro klienty s demencí jsme si měly možnost vyzkoušet práci v jiném prostředí, než jsme běžně zvyklé ze svých odborných praxí doma České republice. Jako hlavní rozdíl bych uvedla, že dokumentace o klientech v Norském zdravotnickém zařízení je plně elektronická a má k ní neomezený přístup jakýkoliv ošetřující personál, kdykoliv potřebuje.  

My, které studujeme obor zdravotnické lyceum, jsme měly možnost získávat zkušenosti v mateřské škole. Tato škola měla třídy pojmenované podle hudebních skladatelů, například třída Vivaldi, Beethoven, Wagner, Mozart apod.  

Norské království je země s početnou skupinou migrantů. I v našich zařízeních jsme se potkávaly s klienty, dětmi a personálem, který nebyl typicky norský. Naučilo nás to pracovat mimo jiné také v multikulturním týmu a respektovat odlišnosti. Během naší stáže také končil Ramadán a třeba konkrétně ve školce se druhý den po zakončení toho měsíce ostatní děti seznamovaly s tím, o co se jedná, muslimské děti donesly na ochutnání svým spolužákům sladkosti typické právě pro tuto příležitost. 

Domníváme se, že nás program obohatil nejen o nové zkušenosti z oblasti našich studovaných oborů, ale také v oblasti jazyka, který jsme měly možnost využít v každodenní konverzaci a na základě toho si ho více zdokonalit.  V čase volna jsme cestovaly a poznávaly okolí, hlavní město Oslo a také nedaleký švédský Göttebork.