Návštěva z „farmačky“

Naše absolventka, nyní studentka čtvrtého ročníku farmaceutické fakulty Soňa Knápková, nám představila svoji alma mater. Seznámila nás se studijními obory, náplní vzdělávání a celkově nám přiblížila život vysokoškoláka. Díky za milou a pro žáky inspirující návštěvu.