Moderní ochranné pomůcky

Akce Moderní ochranné pomůcky byla primárně zaměřena na žáky 8. a 9. ročníků, kteří jsou potencionálními žáky na naší škole. Mezi nejnavštěvovanější stanoviště patřila učebna první pomoci a učebna, kde proběhla praktická ukázka moderních ochranných pomůcek pro ošetřování nemocných COVID-19. Zde se žáci a jejich rodiče seznámili s tím, co se odehrává v čisté přípravné zóně a co musí udělat zdravotníci při kontaminaci ochranných pomůcek.
Další částí byla prezentace španělských studentů, kteří sdíleli své zkušenosti ze stáže. Ta probíhá momentálně ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové a naše škola tuto stáž organizuje. Druhá část prezentace byla zaměřena na místo, odkud studenti pocházejí (oblast Cádizu) a kam naši žáci pojedou na krátkodobou i dlouhodobou stáž. Hovořili o kulturních zajímavostech této oblasti a gastronomii, která je významnou složkou španělské kultury. Tento týden jsou na naší škole vyučující ze zdravotnické školy z Cádizu a účastní se programu job-shadowing. S těmi jsme sdíleli mezinárodní zkušenosti z projektů a mluvili o dalších možnostech spolupráce, která je možná nejen v odborném vzdělávání, ale též ve strategickém partnerství.