Konference programu Zdravý úsměv

Dne 21.09.2022 proběhla Konference preventivního programu „Zdravý úsměv“ pod záštitou stomatologické kliniky v Hradci Králové. 

Semináře se účastnily studentky oboru Dětská sestra třídy 1.D a žákyně oboru Zdravotnické lyceum, která získané informace využije pro svoji Maturitní práci. 

Konference byla vedená paní Květou Prouzovou DiS., která se programu celoživotně věnuje, motivuje a učí mladé generace o hygieně ústního zdraví.  Nyní se proškolené studentky vyššího odborného vzdělání zapojí do programu a budou vzdělávat děti v mateřských a základních školách o ústním zdraví. Vše proběhne v bloku šesti vyučovacích hodin. 

Konference obsahovala velice zajímavé přednášky pana Doc. MUDr. R. Slezáka, CSc., který nám objasnil význam prevence dutiny ústní pro zdraví člověka a informace o nejčastějších onemocněních ústní sliznice. Následně pan MDDr. P. Krupka zaujal přednáškou, kdy začít s ortodontickou léčbou. 

Mgr. P. Kubásková