Job shadowing ve Španělsku

Job shadowing – Mgr. Markéta Vojtová, Ph.D. a Mgr. Gabriela Trejtnarová 

Termín 17.10.–19.10.2023 

Partnerská škola: IES Leonardo da Vinci, Alicante 

Koordinátor: Juán A. Formigós Bolea 

 

IES Leonardo da Vinci je institut pro profesní přípravu na různých stupních vzdělání dostupný široké veřejnosti. Škola byla založena v roce 1980 a nyní má okolo 2000 studentů, které vyučuje 200 pedagogů. Hlavním motem školy je: „Praktická příprava a využití kompetencí studenta v profesním životě“. To umožňuje velké množství oborů na různých stupních vzdělávacího systému – basic (základní), middle grade (střední) a superior grade (vyšší). 

Škola dlouhodobě využívá možností realizace projektů z EU. IES má několik kooperujících zemí, a to Německo, Dánsko, Slovinsko, Estonsko, Francii, Francouzskou Guyanu, Irsko, Itálii, Maltu, Polsko, Portugalsko, Švédsko a Českou republiku. Škola má již deset let zkušeností s organizováním a mohli jsme si předat zkušenosti formální i neformální. Hlavním smyslem je podpora co největšího počtu žáků a studentů v průběhu jejich praktické přípravy s efektem vyššího uplatnění absolventů na trhu práce.  

Program stáže: 

První den jsme navštívili praktické ukázky výuky anatomie, základních ošetřovatelských dovedností, patologie a mikrobiologie. 

Druhý den byl dopolední blok věnován prezentaci zkušeností: „Jak lze fungovat na škole, kde se vzdělává 45 různých národností žáků a studentů?“ Ve škole je 2000 studentů většinou nízkého socioekonomického statutu. 

Odpolední blok probíhal formou Job shadowingu při výuce záchranářů, hasičů a dentálních techniků. Velkým překvapením pro nás byla učebna, kde byl model sanitního vozu ve skutečné velikosti a studenti mají možnost výuky zajištění dýchacích cest ve stísněných prostorách právě sanitního vozu jako v reálných životních situacích. Obor dentální technik je taková vlajková loď školy. Vybavení laboratoří patřilo k nejdražším z celé školy. Studenti prováděli nácvik edukace. 

Třetí den byl zahájen prezentací a diskuzí o tom, jak efektivně spolupracovat s partnerskými organizacemi, které zajišťují odbornou praktickou výuku. V ČR máme odlišnou situaci, protože odbornou výuku v podmínkách klinické praxe provádí v přímé vyučovací povinnosti zaměstnanci školy na pozici odborná učitelka. Španělský systém je rozdílný a praktickou výuku zajišťují zaměstnavatelé.  

V závěrečné diskuzi jsme si vyměnili zkušenosti s realizací programu Erasmus+ a domluvili jsme další možnou spolupráci. V současné době je v Alicante jedna studentka z oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na dlouhodobé tříměsíční stáži v místní lékárně.