Úniková hra – Změna klimatu

Domov mládeže se stal jednou z pilotních organizací testujících novou týmovou únikovou hru Změna klimatu vzdělávacího centra Tereza. Cílem hry je seznámit žáky s tím, co znamená změna klimatu, jak s ní souvisí skleníkový efekt, ujasnit si pojmy adaptační a mitigační opatření, popsat jednotlivé příčiny a jejich důsledky změny klimatu a uvědomit si, jak každý z nás může zlepšit svoji budoucnost.

A jedním z kroků může být zapojení do Kampaně obyčejného hrdinství – a o tom více zase příště.