Ukliďme Česko

Domovy mládeže se i v letošním roce zapojily do celorepublikové akce Ukliďme Česko. 78 dobrovolníků vyrazilo do okolí domovů mládeže a školy, podél Orlice směrem k parkovišti na Flošně, po druhé straně řeky kolem letního kina a kolem univerzitního kampusu. Cestou jsme sesbírali cca 286kg odpadu, který jsme dotřídili na dvoře DM – odhadem 20kg skla, 4kg plastu, 1kg papíru, 10 kg železa a plechovek od nápojů, 6 pneumatik (ty jsme nahlásili v nové aplikaci Munipolis) a 3 plné sáčky cigaretových nedopalků.

V loňském roce jsme zmínili myšlenku, že by bylo fajn, kdybychom se k přírodě začali chovat odpovědně a nemuseli uklízet nepořádek po jiných. Jak je vidět z přiložených fotografií, je to zatím opravdu jen utopie. Že by snad za rok bylo lépe? My v to doufáme, ale stejně se o tom půjdeme znovu přesvědčit :-).