Projektový den mimo DM – Chráněné bydlení

V rámci projektového dne mimo DM jsme se vydali do Chráněného bydlení v Chlumci nad Cidlinou. Prohlédli si nejen domov důchodců, ale seznámili jsme se i s chodem této sociální služby. Vedoucí sociální pracovnice paní Mgr. Tereza Horáková nám byla skvělou průvodkyní. Odpovídala na naše zvídavé dotazy. Společně jsme strávili čas floristickou dílnou, vyrobili zajímavé květinové aranžmá. Budeme se těšit na další zajímavou spolupráci.

Realizováno ze šablon II.