Výchovný poradce

Kontakt:

Mgr. Jana Bischofová

tel.: 495 075 225

e-mail: jana.bischofova@seznam.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 11.00 hodin

  • po předchozí domluvě možná schůzka i mimo konzultační hodiny
  • konzultace zejména pro žáky s výchovnými či výukovými obtížemi
  • podpora při integraci žáků se speciálně vzdělávacími potřebami

Zpráva pro rodiče žáků a žáky 1. ročníků

Provádíme podporu při přechodu žáků ze ZŠ na naši střední školu. Prosím rodiče žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, aby mě kontaktovali co nejdříve po nástupu do prvního ročníku.

Užitečné kontakty:

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické cenrtum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové, tel.: 495 265 423

 

Úřad práce, Wonkova 1142/1, 500 02 Hradec Králové