Odborná exkurze Teleflex

Studenti třídy 3. Z se 20. 9. 2019 zúčastnili odborné exkurze ve firmě Teleflex, která se zaměřuje na výrobu zdravotnických prostředků, zejména katétrů. Nejprve museli projít hygienickou chodbou, navléknout si ochranný oděv a pokrývku hlavy, teprve potom na vlastní oči viděli výrobu toho, s čím se setkají v praxi.