Školská rada - vyšší odborná škola

Členové školské rady

  • Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně ošetřovatelské péče FN HK
  • RNDr. Petr Žďánský, CSc., odborný pracovník, Lékařská fakulta UK HK
  • Edonika Berisha, studentka Vyšší odborné školy zdravotnické
  • Soňa Špačková, studentka Vyšší odborné školy zdravotnické
  • MUDr. Eva Budayová, vedoucí učitelka oboru DZL VOŠZ a SZŠ
  • Mgr. Jana Heřmanová, zástupkyně ředitelky VOŠZ a SZŠ

Jednací řád

Zápisy z jednání

15. 6. 2012

10. 10. 2012

20. 3. 2013

19. 6. 2013

9. 10. 2013

28. 5. 2014

8. 10. 2014


 

Yoanjii