O projektu

Projekt reaguje na stále vzrůstající úlohu informačních technologií ve zdravotnických zařízeních. Množství informací, které jimi procházejí, narůstá, a jejich správa je možná jen díky kvalitním softwarovým řešením. Obsluha těchto systémů však vyžaduje velmi dobře připravené absolventy zdravotnických škol.

Projekt je tedy zaměřen na vytvoření potřebného materiálního zázemí v podobě klientských stanic, serverů a speciálního aplikačního softwaru, a to na každé ze dvou zdravotnických škol v Královéhradeckém kraji.

Realizační tým složený z učitelů IKT, odborných ošetřovatelských a laboratorních předmětů a odborníků zabývajících se problematikou informatiky ve zdravotnictví vytvoří veškeré výukové materiály (texty, modelové úlohy, e-learningový kurz), které budou oporou nově zaváděnému tematickému celku Informatika ve zdravotnictví.

Výstupem projektu jsou absolventi školy, kteří mají vědomosti z oblasti obecné zdravotnické informatiky, bezpečnosti a ochrany dat a jsou kompetentní k práci s klinickým informačním systémem.