Vedoucí pracovníci naší školy

 

Vedení školy, vedoucí pracovníci
Ředitelka školy: PaedDr. Soňa Lamichová
Statutární zástupce ředitelky školy: Mgr. Jiří Chrz
Zástupkyně pro odbornou výuku: Mgr. Jana Heřmanová
Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Jana Hurníková
Vedoucí ekonom: Ing. Pavla Černá
Vedoucí správy budov: Ing. Martin Komárek
Vedoucí stravovacího provozu: Jana Slezáková, DiS
Vedoucí vychovatelka: Mgr. Hana Kujalová

 

Vedoucí učitelé praktického vyučování
Diplomovaná všeobecná sestra Mgr. Blanka Kadeřávková
Zdravotnický asistent Mgr. Miroslava Dlabáčková
Diplomovaný zdravotní laborant Mgr. Eva Vágnerová
Laboratorní asistent
Diplomovaný zubní technik Ing. Petra Doubravová
Asistent zubního technika
Diplomovaný farmaceutický asistent PharmDr. Hana Havlová

 

Výchovný poradce
Mgr. Jana Bischofová
středa 7:45 - 10:45

 

Školní psycholog
Mgr. Alice Mlynářová pondělí 12 - 17.00
úterý 11 - 17.00

 

Womens Footwear Online