Školní řád

Škola vydává a pravidelně aktualizuje školní řád. Školní řády jsou zvlášť pro žáky střední školy a vyšší odborné školy. Oba dokumenty odpovídají právním normám platným v ČR včetně pravidel BOZP a byly schváleny školskou radou.

Školní řád SZŠ, Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3

Školní řád VOŠ, Hodnocení výsledků vzdělávání studentů VOŠ

Nike Magista Obra Low