ICT ve výuce odborných zdravotnických a veterinárních předmětů

    Projekt poslouží vytvoření výukového kurzu vč. jeho on-line podpory pro učitele odborných předmětů na středních odborných školách a vyšších odborných školách zdravotnických a veterinárních.

    V rámci projektu budou zpracovány osnova kurzu, jednoduchá učebnice ve formátu PDF se vzorovým obsahem kurzu a tipy na možná rozšíření či prohloubení jednotlivých témat; bude vytvořena webová prezentace s on-line podporou a propagací kurzu. Učebnice bude také v malém nákladu vytištěna, svázána do kroužkové vazby a používána v pilotních kurzech.

    V pilotních kurzech v Hradci Králové a Českých Budějovicích bude vyškoleno nejméně 15 lektorů - multiplikátorů pro vedení dalších běhů. Pro další běhy bude kurz akreditován v rámci DVPP. Kurz budeme propagovat nejen formou www prezentace, ale také inzercí v pedagogickém tisku a uspořádáním konference pro učitele.

Adresa: ict1.mmsw.cz