Atmosférické poruchy

 

Do pojmu prudké a bouřlivé počasí zahrnujeme hurikány a tornáda. Avšak i jiné prvky počasí nás mohou ohrozit. Např. sucho, přílišné deště, extrémní chlad a vedro.

Prudké bouřky jsou často doprovázeny rychlými větry. Bouřky mohou zničit stromy a budovy a vyřadit elektrické a telefonní linky.

Prudké zimní bouře, spojené s větrem, letícím a padajícím sněhem a nízkými teplotami, mohou být také nebezpečné, zejména v horách a v dopravě.

Nárazy větru mohou způsobit značné škody. Ničí domy, shazují mosty, ohrožují lidi, způsobují polomy v lesích.

 

Rychlost větru se udává v m/s nebo km./hod.

Vítr začíná dělat škody od rychlosti 20 m./s. (72 km/hod)

Člověk se udrží na nohou do rychlosti 30-36 m/s. (100 -130 km/hod)

Při rychlosti 44 m/s  (155 km/hod) může být člověk vyzdvižen a nesen větrem.

 

Ochrana před atmosférickými poruchami

·         Sledovat  zprávy v rozhlase a televizi.

·         Opustit ta venkovní místa, na kterých hrozí pády větších předmětů ze střech, nepohybovat se v lesích a poblíž vyšších stromů.

·         Zavřít okenice nebo zatlouci (zajistit) okna.

·         Bezpečně zaparkovat dopravní prostředky a opustit je.

·         Vyhledat úkryt.          Nejlepší ukrytí je ve sklepích pod úrovní terénu či v krytech.

 

I laikům může předpověď síly větru pomoci odhadnout možné následky:

Beaufortova stupnice pro vyjadřování síly větru

Stupeň

Označení

Projevy

Rychlost
m/s

Rychlost
km/h

0

Bezvětří

Kouř vystupuje kolmo vzhůru.

0,0-0,5

0-1

1

Vánek

Sotva pozorovatelný pohyb vzduchu.

0,6-1,7

2-6

2

Slabý vítr

Pohybuje lehkým praporkem, listy stromů. Směr větru lze rozpoznat smysly.

1,8-3,3

7-12

3

Mírný vítr

Pohybuje praporkem, způsobuje souvislý pohyb listí, keřů a stromů.

3,4-5,2

13-18

4

Dosti čerstvý vítr

Napíná praporek, pohybuje větvemi stromů

5,3-7,4

19-26

5

Čerstvý vítr

Napíná větší prapory, pohybuje větvemi, tvoří vlny na stojaté vodě, začíná nepříjemný pocit.

7,5-9,8

27-35

6

Silný vítr

Slyšitelný na pevných předmětech, hučí v lesích, pohybuje slabšími stromy.

9,9-12,4

36-44

7

Prudký vítr

Pohybuje středními stromy, valí vlny a zpěňuje jejich vrcholy.

12,5-15,2

45-54

8

Bouřlivý vítr

Pohybuje silnějšími stromy, ulamuje větve, lesy hučí, v chůzi je člověk zdržován.

15,3-18,2

55-65

9

Vichřice

Převrací lehčí předměty, shazuje tašky a střechy, láme větve a menší stromy, chůze je obtížná.

18,3-21,5

66-77

10

Silná vichřice

Láme a vyvrací stromy.

21,6-25,1

78-90

11

Mohutná vichřice

Způsobuje velké škody v lese a na domech, poráží chodce.

25,2-29

91-104

12

Orkán

Ničivé účinky, trhá střechy, shazuje komíny, hýbe těžkými předměty.

nad 29

nad 104

 

 

 
Polom b.jpg