Integrovaný výstražný a varovací systém

 
Zkosené hrany: ZPĚT

Systém IVVS si obecně klade za cíl urychlit, zkvalitnit, zpřesnit a rozšířit možnosti informování občanů v běžných, ale zejména v mimořádných a krizových situacích jako jsou požáry, povodně, živelné pohromy, teroristické útoky, průmyslové a jiné havárie. Současně ale dbáme na to, aby bylo ovládání systému pro uživatele co možná nejjednodušší, a to i při využívání všech funkcí a možností, které systém jako celek umožňuje.

Výstavba systému IVVS  splňuje základní nařízení a povinnost zajistit varování a vyrozumění (informovanost) obyvatelstva v dané lokalitě, kterou ukládají starostům a představitelům měst a obcí zákony č. 239 a 240 / 2000 Sb. - o IZS ČR a o krizovém řízení (tzv. “krizové zákony”).