STABILIZOVANÁ POLOHA

Každý, kdo je v bezvědomí a dýchá, by měl být uložen do stabilizované polohy. Ta zajišťuje volné dýchací cesty a umožňuje, aby zvratky nebo jiné sekrety odtékaly volně z úst. Než umístíte postiženého do stabilizované polohy, musíte se ujistit, že dýchá normálně a že není zastaven krevní oběh. Pak zjistěte zda nemá známky zranění páteře nebo zlomené kosti. Zlomeniny musí být znehybněny ještě před tím, než budete otáčet zraněného. Pokud máte podezření na zranění páteře, neotáčejte zraněného vůbec. Nikdy nenechávejte zraněného v bezvědomí o samotě, ani když je uložen ve stabilizované poloze

Postup:  

1.      otočte hlavu postiženého k sobě a lehce ji zakloňte, aby se uvolnily dýchací cesty

2.      paži, která je blíže, uložte podél těla

3.      nadzdvihněte hýždi a podsuňte pod ni ruku s nataženými prsty

4.      zvedněte vzdálenější paži a přeložte ji přes hrudník postiženého

5.      šetrně nadzdvihněte vzdálenější dolní končetinu a přeložte ji přes bližší

6.      poklekněte vedle postiženého k jeho hrudníku a uchopte ho jednou rukou na vzdálenějším boku za šaty a druhou rukou mu podpírejte hlavu

7.      otáčejte ho směrem k sobě až ke svým kolenům

8.      ohněte horní paži a nohu tak, aby zabraňovaly otočení zraněného na obličej

9.      upravte polohu hlavy tak, aby byla v záklonu a zkontrolujte, zda jsou průchodné dýchací cesty

10.  hlavu podepřete ohnutou rukou postiženého