ŠOKOVÝ STAV

Je to stav, ve kterém selhává krevní oběh zásobující tkáně kyslíkem. Může mít mnoho příčin, které lze rozdělit do dvou hlavních kategorií. Za prvé, může poklesnout množství cirkulující krve natolik, že již nestačí k zásobení buněk kyslíkem a živinami. Za druhé, může ochabnout činnost srdce, pak klesá krevní tlak, nebo může dojít až k zástavě srdce. Pro život nezbytné buňky mozku mohou zahynout již po třech až pěti minutách bez kyslíku. Šok může být následkem krvácení - vnějšího nebo vnitřního; srdeční příhody; nebo ztráty krevních tekutin po rozsáhlých popáleninách; těžké alergické reakce; vážného zvracení nebo průjmu; může doprovázet silnou bolest. Nedávejte postiženému nic jíst ani pít; může být později nutná celková anestézie.

Příznaky:

·         kůže zbledne; to je nejzřetelnější na rtech nebo na konečcích prstů (nehtech)

·         kůže je chladná a vlhká potem

·         tep je rychlý a slabý

·         dech je povrchní a rychlý

·         postižený může být neklidný a může začít zívat

·         postižený může mít silnou žízeň

·         může ztratit vědomí popř. i zemřít, pokud mu není poskytnuta odborná pomocPostup:

1.      pokud postižený krvácí z ran, zastavte co nejdříve vnější krvácení

2.      uklidněte postiženého a hýbejte s ním co nejméně

3.      uložte postiženého; zvedněte mu nohy podložením polštáře pod ně a otočte mu hlavu ke straně, popř. jej uložte do stabilizované polohy

4.      pečujte o pohodlí postiženého, např. ho zabalte do deky, když je mu zima

5.      jestliže postižený upadne do bezvědomí, musíte zabezpečit základní životní funkce