POLEPTÁNÍ CHEMICKÝMI  LÁTKAMI

 Dotyk s některými chemickými látkami může vážně poškodit kůži a sliznice. Chemikálie musí být co nejrychleji smyta vodou. Chraňte své ruce a oči před jakýmkoliv kontaktem s chemikálií!!


Postup:

1.      poleptané místo omývejte nejméně 10 minut pod tekoucí vodou

2.      při omývání odstraňte všechny kontaminované části oděvu

3.      pokračujte v ošetřování jako u popáleniny

4.      při poleptání oka musí být chemická látka vymyta z oka co nejdříve

5.      omývejte postiženou stranu obličeje pod tekoucí vodou nejméně 10 minut, abyste smyl(a) chemickou látku z obličeje

6.      ujistěte se, zda nestéká kontaminovaná voda přes obličej

7.      zakryjte oko sterilním obvazem a lehce jej zajistěte

8.      postižený musí být ošetřen lékařem v nemocnici co nejdříve