Druhy a příklady mimořádných událostí

 

 

1) Živelní pohroma

2) Havárie

3) Ostatní události

a) povodeň

a) v chemickém provozu

a) teroristický čin

b) zemětřesení

b) radiační havárie

b) sabotáž

c) velký sesuv půdy

c) ropná havárie

c) žhářství

d) sopečný výbuch

d) dopravní nehoda

 

e) orkán, tornádo

e) zřícení domu

 

f) extrémní chlad a teplo

 

 

g) pád meteoritu

 

 

h) velký lesní požár