Metodické materiály pro rodiče

V případě, že potřebujete vyřešit jakékoliv výchovné a vzdělávací problémy, můžete kontaktovat:

  • školní koordinátorku prevence Mgr. Evu Strnadovou eva_strnadova@centrum.cz nebo 495 075 228 (pondělí 8,00 - 11,00)
  • školní psycholožku Mgr. Alici Mlynářovou psycholog@zshk.cz  495 075 220 (pondělí 12,00 - 17,00  úterý 11,00 - 16,00)
  • školní výchovnou poradkyni jana.bischofova@seznam.cz  Mgr. Janu Bischofovou 495 075 225 (čtvrtek 8,00 - 11,00)

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Desatero pro rodiče

Informace o vzdělávacích zařízeních Královéhradeckého kraje najdete na http://www.sipkhk.cz

Adresář organizací poskytujících služby primární prevence

Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách

Zpravodaj prevence rizikového chování pro školy a školská zařízení

V rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi NIDV spustil nové webové stránky pro pedagogy, rodiče a veřejnou správu: www.inkluzevpraxi.cz. Naleznete zde kontakty na centra podpory školám v oblasti společného vzdělávání, přehledně uspořádané informace k legislativě a systému podpůrných opatření, rozhovory s odborníky.

NEW NIKE SHOES

PřílohaVelikost
Soubor Kyberšikana manuál pro rodiče žáků237.86 KB