Tělesná výchova

Aktuality
Kurzy
Sportovní akce
Sportovní kroužky
Tabule cti

 


Aktuality

 

 

7.5.2014 Turnaj 1. ročníků ve hře RINGO

              Přihlašte se na turnaj prvních ročníku ve hře RINGO. Přihlášky 4 členných družstev odevzdávejte v kabinetu TEV (2 drzužstva za třídu (Pm/Dm).

              Pravidla a propozice viz nástěnka.

 

22.4.2014 Branný den

 

15.10. Studentský den

            u příležitosti 24. výročí "sametové revoluce" v roce 1989. Název akce: "Studentská léta aneb nikdy se jich nevzdáme!"

 

1.10. Žáci prvních ročníku, kteří se přihlásili na zimní kurz Zimní pobyt na horách, do konce listopadu musí složit zálohu 1000 Kč. Zálohu skládejte k pí Horčičkové.

 

13.3. Přihlášky na Turistický kurz si vyzvedněte v kabinetu TEV u Mgr. Horčičkové
          Vyplněné se zálohou (1 000 Kč) odevzdejte nejpozději do 1.4.2014!!

 

1.5. Přihlašte se na turnaj prvních ročníku ve hře RINGO. Přihlášky 4 členných družstev odevzdávejte v kabinetu TEV. Pravidla a propozice iz nástěnka