53–43–N/11 – Diplomovaný farmaceutický asistent

PERSPEKTIVNÍ OBOR, po profesní stránce velmi zajímavý.
Každoročně otevíráme tříletý akreditovaný vzdělávací program v denní formě vzdělání.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského studia)
 • písemný test z chemie (v rozsahu středoškolského studia)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)


FORMA VÝUKY

 • komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka v multidisciplinárních oborech pod vedením zkušených pedagogů, ve spolupráci s významnými odborníky ze všech oborů farmacie
 • praktická výuka na špičkových pracovištích , v lékárnách a dalších specializovaných pracovištích ve spolupráci se specialisty daných oborů
 • výuka medicínských a farmaceutických disciplín
 • přednášky z oblasti managmentu a administrativy, práva a legislativy
 • výuka cizích jazyků – anglický a německý
 • výuka ICT – v moderně vybavených učebnách, využití Internetu
 • součástí výuky je odborná praxe v zařízeních lékárenské péče


UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • zařízení lékárenské péče – soukromé a nemocniční lékárny
 • kontrolní laboratoře Státního ústavu pro kontrolu léčiv
 • laboratoře vědeckých pracovišť, vysokých škol, výzkumných ústavů, biochemické laboratoře zdravotnických zařízení
 • prodejny léčivých rostlin a zdravotnických potřeb
 • farmaceutický průmysl
 • distribuce léčiv


MOŽNOSTI DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – PROFESNÍ RŮST
navazující studium na vysokých školách v Čechách a na Slovensku
specializační studium

Bližší informace:
PharmDr. Hana Havlová , tel. 495 075 216

New Nike Shoes

PřílohaVelikost
PDF icon učební plán_DFA.pdf180.4 KB