53–41–N/11 – Diplomovaná všeobecná sestra

3leté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
denní studium

PERSPEKTIVNÍ STUDIJNÍ OBOR – vhodný pro dívky i chlapce. Připravuje všeobecně orientovanou diplomovanou sestru, schopnou samostatně působit v péči o zdraví, v prevenci i v péči o nemocné dospělé a děti od tří let. Umožňuje absolventům široké uplatnění na trhu práce v rámci EU.

POŽADAVKY K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE

 • písemný test z biologie člověka
 • písemný test z cizího jazyka (angličtina nebo němčina v rozsahu středoškolského učiva)
 • zdravotní kritéria (na přihlášce musí být potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu)
 • přijímací zkouška i do zkrácené formy studia formou testu - viz záložka Přijímačky

FORMA VÝUKY

 • komplexní teoretická a teoreticko-praktická výuka v multidisciplinárních oborech pod vedením zkušených pedagogů, ve spolupráci s lékaři klinických pracovišť
 • praktická výuka na špičkových pracovištích fakultní nemocnice a dalších specializovaných pracovištích ve spolupráci se specialisty daných oborů
 • výuka psychologie, komunikace, pedagogiky a sociologie
 • přednášky v oblasti managementu a administrativy, práva a legislativy
 • výuka cizích jazyků – anglický, německý a italský
 • výuka ICT – v moderně vybavených učebnách, využití Internetu

PRACOVIŠTĚ ODBORNÉ PRAXE

 • hlavní partner - Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Nemocnice Náchod, Pardubice, Havlíčkův Brod, Hořice, Jičín, Jilemnice, Litomyšl, Rychnov nad Kněžnou, Svitavy, Ústí nad Orlicí
 • Nemocnice mimo region-např. Praha, Mladá Boleslav, Šumperk
 • Domovy důchodců, Senior centra, zařízení hospicové péče, Ústavy sociální péče pro děti, mládež a dospělé, Agentury domácí péče, Charita
 • ordinace lékařů pro děti a dorost, pro dospělé, ordinace odborných lékařů, ordinace zubních lékařů

UPLATNĚNÍ V PRAXI

 • státní i soukromá lůžková i ambulantní zdravotnická zařízení
 • primární ošetřovatelská péče
 • zdravotnická zařízení dlouhodobé péče
 • zařízení sociálních služeb a péče
 • agentury domácí péče


MOŽNOST DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ – PROFESNÍ RŮST

 • vzdělávání v rámci dalšího vzdělávání zdravotnických pracovníků – specializační studium
 • studium na vysokých školách – bakalářské i magisterské

 

MOŽNOST ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ

 • po ukončení studia mají absolventky možnost vyjet na pracovní stáž do Milána (Itálie). Stáže umožňuje na svých pracovištích v rámci programu "Progetto formazione" špičkové Onkologické centrum Monzino

PROSPĚCHOVÁ  STIPENDIA

 • z rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje jsou studentům oboru DVS poskytována motivační a prospěchová stipendia.

Bližší informace

Mgr. Blanka Kadeřávková , tel. 495 075 215

Sneakers

PřílohaVelikost
PDF icon učební plán_DVS.pdf303.95 KB