Pevnost Boyard

Již druhým rokem u nás na domově mládeže probíhá celodomovní hra s názvem „Pevnost Boyard“. Tato soutěž je mezi žáky velice oblíbená, žáci mimo jiné mohou vyhrát pěkné ceny, ale především si vyzkoušet svoje vědomosti, šikovnost a v neposlední řadě i důvtip.
Principem hry, která trvá 60 minut, je, že družstvo složené z pětice soutěžících musí uhodnout předem zadané heslo. Jako nápověda při jeho hádání slouží indicie, které získávají během hry při plnění různých úkolů. Indicii však družstvo získá pouze tehdy, je-li úkol úspěšně splněn! Tato hra probíhá celý školní rok, protože „kdo si hraje, nezlobí“!

Text a fot: Foralová

Více v naší fotogalerii.