Ukončení projektu Věda nás baví

Projekt získal podporu Královéhradeckého kraje.

Na projektu jsme začali pracovat v dubnu 2012. Navázali jsme na úspěšnou vědeckou práci našich studentů z let 2009-2010, která se setkala s velkým ohlasem ve veterinární medicíně – Příprava autovakcín u malých zvířat (v projektu Začínáme s vědou). První část vědecké práce byla zaměřena na sběr a identifikaci patogenních bakterií z chronických lézí malých zvířat, především psů. Jako v minulé práci jsme spolupracovali s VET klinikou s. r. o., veterinární klinikou Hradec Králové a Ústavem klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec Králové.

V průběhu sběru biologického materiálu se vyskytl nečekaný problém. Počet vzorků z VET kliniky byl menší, než jsme předpokládali. Nebyli zvířecí pacienti, kteří by trpěli chronickou kožní lézí. Po poradě vědeckého týmu žáci navrhli, že navštíví psí útulky v kraji a odeberou zde vzorky ke zkoumání. Prokonzultovali jsme tento postup s veterináři, ti souhlasili. Žáci si rozdělili oblasti a vyrazili na odběry vzorků. Nikde jsme se nesetkali s nepochopením, naopak, vyšetření zvířat v útulcích vítali a zajímali se o výsledky vyšetření. Pro žáky toto nakonec také bylo přínosné, neboť museli zvládnout řešení problému, který jsme nepředpokládali: rozdělení si dalších aktivit, komunikaci s neznámými lidmi v útulcích, zde vysvětlit a přesvědčit pracovníky ke spolupráci.

Ve školní laboratoři žáci provedli kultivaci bakterií na různých kultivačních půdách, následovala druhová identifikace pomocí diagnostických sér. Odborná práce pokračovala v rozdělení bakterií do skupin podle lokality léze. Všechny postupy a výsledky žáci zaznamenávali klasickým způsobem i elektronicky. Laboratorní postupy a vyhodnocení výsledků s žáky konzultoval odborník z praxe – mikrobiolog a veterinář. Zachycené bakterie byly dále uchovávány v kryobance k dalšímu zpracování – výrobě stock vakcín.

Závěrečnou částí vědecké práce byla příprava stock vakcín podle druhu určené bakterie a podle lokality patologické léze. Přínosem této vědecké studie byla skutečnost, že aplikace stock vakcíny je rychlejší než u autovakcíny a je možné ji použít i tam, kde se patogen nepodaří vykultivovat.

Souběžně se závěrem vědecké práce žáci připravovali prezentaci výsledků a publicitu naší činnosti jednak pro konferenci Studentlab v Ústí nad Labem, dále formou posteru a informace na webových stránkách školy.

MUDr. Eva Budayová

Více v naší fotogalerii.