Výživa ve zdraví a nemoci

Dne 10. 10. 2012 uspořádalo metodické sdružení Výchovy ke zdraví pro žáky naší školy oborů Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum přednášku na téma Výživa ve zdraví a nemoci. Naše pozvání i přes své pracovní vytížení přijal uznávaný odborník MUDr. Eduard Havel. Velmi zajímavě přednášel o významu výživy v životě člověka, rizicích nezdravého životního stylu s přihlédnutím k věkovým obdobím a jejich zvláštnostem. Zaměřil se především na životní styl a způsob stravování středoškoláků.
Ve druhé části přednášky se MUDr. Havel věnoval příčinám a důsledkům podvýživy u těžce nemocných a hospitalizovaných lidí. Rozebral terapeutické možnosti a formy výživy u nemocných, kteří nejsou schopni požívat normální potravu. Vše bylo doplněno fotodokumentací z klinické praxe, což především žákům lycea přineslo naprosto nový pohled na tuto problematiku.
Přednáška byla zajímavá a přínosná nejen pro zúčastněné žáky, ale i pro odborné učitelky.

Mgr. Martina Dohnalová Havlíková