Dětský den s Městskou policií 25.9. 2012

Dne 25. 9. 2012 se žáci naší školy zúčastnili akce „Sportovní den s Městskou policií“. Studenti zajišťovali zdravotnický dozor na trati a sportovní stanoviště, na kterém  měli soutěžící za úkol transportovat raněného. Součástí  našich aktivit byla také prezentace VOŠZ a SZŠ, dále pak ukázka a nácvik kardiopulmonální resuscitace dospělého a dítěte. Akce se účastnili žáci základních škol z Hradce Králové. Soutěžní program připravila Městská policie Hradec Králové ve spolupráci s dalším subjekty (např. PČR, HZS, ZZS HK,VOŠZ a SZSŠ,  ČČK). Celou akci provázelo krásné slunečné počasí. V závěru soutěžního dne si všichni zúčastnění pochutnali na opečených buřtících.

Na akci se podíleli tito žáci:
Martina Hásová 2. B, Nicol Bauerová 2. B, Petra Kubelková 2. B, Jiří Světelský 3. B, Daniel Pospíšil 3. G, Pavla Jakoubková 2. G.

Více v naší fotogalerii.